Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musi­cal Life Stories

Narratives on health musicking

Musical Life Stories inneholder 15 originale artikler av forfattere fra åtte land. Artiklene handler om hva musikk betyr for mennesker i et helseperspektiv. Kan musikk-lytting være til hjelp i sorgprosessen etter å ha mistet et barn? Hva føler musikeren når hun spiller på konsert? Hva kan det å spille i band skape av sosial kapital? Dette er noen av spørsmålene i artiklene i Musical Life Stories som er basert på narrativer fra ulike musikalske praksiser.

  • NMH-publikasjoner 2013:5.
  • Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse, vol. 6.

Publikasjoner relevante