Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Musi­cal Life Stories

Forsiden til Musical Life Stories, "Narratives on Health Musicking", av Lars Ole Bonde, Even Ruud, Marie S. Skånland og Gro Trondalen (red.).

Narratives on health musicking

Musical Life Stories inneholder 15 originale artikler av forfattere fra åtte land. Artiklene handler om hva musikk betyr for mennesker i et helseperspektiv. Kan musikk-lytting være til hjelp i sorgprosessen etter å ha mistet et barn? Hva føler musikeren når hun spiller på konsert? Hva kan det å spille i band skape av sosial kapital? Dette er noen av spørsmålene i artiklene i Musical Life Stories som er basert på narrativer fra ulike musikalske praksiser.

  • NMH-publikasjoner 2013:5.
  • Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse, vol. 6.

Publikasjoner relevante