Senter for forskning i musikk og helse

Senter for forskning i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole skal primært drive med forskning og formidling. Formålet er å øke kunnskapen om sammenhenger mellom musikk og helse.

Dette innebærer at vi:

Forskergruppen ved Senter for musikk og helse Forskergruppen ved Senter for forskning i musikk og helse består for tiden av (fra venstre) førsteamanuensis Karette Stensæth, professor og seniorforsker Lars Ole Bonde, førsteamanuensis Tone  S. Kvamme, professor Gro Trondalen og professor og seniorforsker Even Ruud.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har ideer til forskningsprosjekter eller andre ideer knyttet til fagfeltet musikk og helse.

Send en mail til Senter for forskning i musikk og helse

Leder

Gro Trondalen

Gro Trondalen

Professor
Musikkterapi
Sist oppdatert: 8. juni 2016