Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH)

CREMAH (Centre for Research in Music and Health) utvikler ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

CREMAH initierer og deltar i forskningsprosjekter og forskningsnettverk, nasjonalt og internasjonalt.

CREMAH utgir Skriftserie fra CREMAH og formidler arbeidet sitt på egne Facebook-sider.

Arbeidsgruppa i CREMAH, Gro Trondalen, Even Ruud, Karette Stensæth og Ole Bonde Forskergruppen ved Senter for forskning i musikk og helse består for tiden av (fra venstre) professor Gro Trondalen, professor og seniorforsker Even Ruud, professor og seniorforsker Lars Ole Bonde og førsteamanuensis Karette Stensæth.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med oss om du har ideer til forskningsprosjekter eller andre ideer knyttet til fagfeltet musikk og helse.

Send en e-post til Senter for forskning i musikk og helse.

Leder

Gro Trondalen

Gro Trondalen

Professor
Musikkterapi
Sist oppdatert: 8. juni 2016