CERM er et forsknings- og utviklingssenter med ansvar for å tilrettelegge for og gjennomføre prosjekter som setter undervisning og læring i musikkutdanning, musikkopplæring og musikkpedagogisk virksomhet i fokus.

Senterledelse

imported-image

Siw Graabræk Nielsen

Professor

Musikkpedagogikk

imported-image

Geir Johansen

Professor Emeritus

Musikkpedagogikk