Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Improvisasjon for pianister

Improvisasjonsundervisning for klassiske pianister.

I et historisk perspektiv har det å improvisere vært en sentral del av utøverrollen, men har i klaverutdanningen blitt mindre tydelig. Målet med prosjektet er å gi klassiske pianister erfaring med og kompetanse i å improvisere innenfor klassiske rammer.

Prosjektet organiseres som en prosjektuke for studentene ved NMH, der klaverstudentene skal få en innføring i improvisasjon gjennom foredrag om improvisasjon i historisk perspektiv og metoder og teknikker for improvisasjonsarbeid, og deretter utforske improvisasjon i grupper under veiledning.

I tillegg til å gi studenter erfaring med improvisasjon, søker prosjektet å skape pianistisk samhold og en trygg formidlingsarena. Det skal bevisst jobbes med å styrke miljøet rundt prosjektet og dempe indre og ytre prestasjonspress, siden redsel for å feile vil minke læringsutbytte for studentene.

Prosjektet gjennomføres uke 49.

Artikler relevante

Publisert: 20. aug. 2020 — Oppdatert: 29. jan. 2024