Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Kjell Tore Innervik. Kvarttonemarimba. Utvikling og utøving.

Utvikling av en fullskala kvarttonemarimba innenfor rammene av en likesvevende temperert skala.

Fagområde: Kunstnerisk utviklingsarbeid (melodisk slagverk)

Sammendrag

Kjell Tore Innervik presenterer i stipendiatprosjektet Kvarttonemarimba en dobbel tematikk:

  • Ideen om å konstruere en tonalt utvidet marimba
  • En kunstnerisk tillemping av det nye instrumentet gjennom spilleteknikker, utvikling av repertoar, innstudering og konsertering.

Prosjektet er begrunnet i en ekspansiv bruk av mikrotonalitet i nyere musikk og en utilfredshet når det gjelder slagverkets begrensede mulighet for å delta i en slik kontekst. Arbeidet reflekterer en gradvis forskyvning fra et konstruksjonsperspektiv til en kunstnerisk prosess.

I samarbeid med en anerkjent slagverksfabrikk får Innervik laget en prototyp. Parallelt, og som en nødvendig respons på dette, utvikler Innervik sine spilletekniske ferdigheter. Blant annet utvikler han improvisasjon til en metode for å utforske potensialet i instrumentet. Dernest definerer Innervik en enhetlig notasjon som skal være idiomatisk funksjonell. Her foreslår han som standard en integrert variant for hele kvarttonefeltet (et vanlig klaversystem med G- og bassnøkkel) samt gir detaljerte råd og anvisninger om grafikk og lesbarhet. Alternative medier aktualiseres, som f.eks. bruken av MIDI- og audiofiler.

Med et fungerende instrument, opparbeidet teknikk og en notasjon tilpasset de tonale forholdene arbeider Innervik målbevisst med repertoarutvikling. Særlig to komponister er sentrale inspirasjonskilder i prosjektet: Bjørn Fongaard, kjent for sine forsøk med mikrotonalitet på 1960- og 70-tallet, og den engelske slagverkeren James Wood, som har skrevet musikk for en egen variant av kvarttonemarimba.

Dokumentasjon

Prosjektets fulle tittel er The Quartertone Marimba.

Kunstnerisk resultat

Konsert på NMH 26. februar 2007 med tilhørende dokumentasjon. Program:

  • Improvisasjon, med pianisten Misha Alperin
  • Ragnhild Berstad: Con Vitri (modus Il)
  • David Bratlie: Microwaves
  • Bjørn Fongaard: Piece for Quartertone Instrument
  • Ivar Frounberg: Waves and velocities of dawn and dusk
  • En slags kollegablues07, med saksofonisten Morten Halle Peter Tornquist: Q/Carving
  • Rob Waring: Jalan Panta i Sari, med slagverkeren Håkon Stene James Wood: Elanga N’Kake singing to his craft

Refleksjonstekst

Innervik har levert en skriftlig fremstilling på 70 sider, samt lydopptak, bilder, video, tekster og noteeksempler

Prosjektet er dokumentert i Research Catalogue.

Artikler relevante

Publisert: 28. des. 2016 — Oppdatert: 27. mai 2024