Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Over scenekanten

Hvordan fungerer NMH-studentene på scenen under Serendip-festivalen?

Serendipfestivalen

I andre studieår har studentene på utøvende improvisert musikk/jazz og musikkpedagogikk jazz/pop/rock ansvaret for å planlegge og gjennomføre sin egen festival. I 2017 finner begivenheten sted på Kulturhuset og Victoria i tillegg til NMH sine egne scener. Festivalen er i hovedsak satt sammen av en lang rekke korte sett, de opptredende er hovedsakelig studenter med innslag av enkelte profesjonelle gjesteartister.

Programmet for Serendipfestivalen 2017

Konserten som en scenisk hendelse

På NMH er fokuset at studentene skal bli bra musikere. De spiller for hverandre og sine lærere og får tilbakemelding på prestasjonene sine. Men hvordan oppfattes musikken av mennesker som ikke selv er på innsiden av en gitt sjanger? Hvordan fungerer studentene som artister på en scene? For å finne ut mer om dette har vi satt sammen en gruppe bestående av to NMH lærere og to eksterne deltagere. Sanger/skuespiller Ståle Ytterli og koreograf Nina Harte underviser i emnet scenisk bevissthet på NMH. Kenneth M. Lewis har bakgrunn som musiker, tekniker og produsent og har jobbet med en lang rekke norske popartister med fokus på sceneopptreden, han underviser også inn mot dette emnet på Westerdals Oslo ACT. Ketil Hvindenbråten har bakgrunn som arrangør med lang fartstid fra Slottsfjellfestivalen i Halden.

Hva gjør vi?

Konsertobservasjon og dokumentasjon

I samarbeid med prosjektleder Morten Halle overværer prosjektgruppa Serendipfestivalen. Konsertene blir dokumentert på video.

Samtale i gruppa

I etterkant møtes gruppa og samtaler om hvordan de ulike konsertene fungerte som sceniske hendelser - hvordan var selve sceneproduksjonen lagt opp, hvordan fungerte kontakten musikerne imellom og kontakten med publikum, er det perspektiver fra gruppas erfaring med ulike sceniske uttrykk som kan være berikende å anvende for å gi tilbakemeldinger til studentene?

Seminar med studentene

Prosjektgruppa vil holde et seminar med studentene for å samtale om erfaringene fra festivalen. Vi bruker dokumentasjonsopptakene som materiale for å reflektere over hvordan musikken fungerte som scenisk begivenhet. Hva kan det være nyttig for studentene å arbeide videre med? Hvordan skal NMH og andre høyere musikkutdanningsinstitusjoner jobbe med dette feltet i framtida?

Artikler relevante

Publisert: 14. jun. 2017 — Oppdatert: 20. feb. 2024