Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

På vei mot en ny utøverrolle i det 21. århundre

En undersøkelse av portfoliomusikerens kvalifikasjonskrav i et globalisert arbeids- og musikkliv.

Prosjektet tar sikte på å bidra til å realisere CEMPEs visjon om å utdanne fremragende musikere i et globalisert musikkliv i rask endring. Søknaden knytter seg opp mot senterets forskningstema: Styrking av sammenhengen mellom studium og yrkesliv for musikkstudenter. Målet med prosjektet er å utvikle et begrepsapparat rundt ny kunnskap og erfaringen knyttet til frilanskarrieren, portfoliomusikeren og den kunstneriske entreprenøren, en virksomhet det er forsket svært lite på i Norge. I postdoktor-prosjektet vil jeg arbeide teoretisk, begrepsmessig og praktisk med slike virksomheter, med et overordnet mål om å formulere elementer, begreper og verktøy som kan være relevante for de nye utøverpraksisene dagens og morgendagens musikere møter. Denne kunnskapen har både et historisk og et fremtidig aspekt: Den kan bidra til å forstå hvordan musikerrollen har utviklet seg, og ikke minst hvordan den kan utvikles videre.

Vi ser av de teknologiske, økonomiske og kulturelle forandringene de siste 20-30 årene, at fremtidens musikerrolle krever kunnskap og ferdigheter som eksperter fra tidligere generasjoner ofte mangler. Målet med den nye kunnskapen er å inkorporere den i undervisningen på NMH og gjennom publikasjoner og annen forskningsformidling, dele kunnskap med andre utdanningsinstitusjoner og fagmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Publikasjoner

Orning, Tanja (2016). ”Eksperimentell praksis – eksperimentell vurdering”. Essay i Norsk kulturråds forskningssatsing Kunst, kultur og kvalitet.

Orning, Tanja (2015). "Modernist performance practice and Werktreue - practice and ethics in performance of postwar complex music", bokkapittel i Transformations of Musical Modernism, på Cambridge University Press, Julian Johnsen og Erling Guldbrandsen, red.

Orning, Tanja (2014). "The polyphonic performer"; avhandling for graden Ph.D. NMH-publikasjon.

Orning, Tanja (2013). "Pression revised – Anatomy of sound, notated energy and performance practice" i Sound and Score, an Orpheus Institute publication. 2013.

Orning, Tanja (2012). "Pression – a Performance Study" i Music Performance Research.

Artikler relevante

Publisert: 14. jun. 2017 — Oppdatert: 26. feb. 2024