Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Unromantic – Improvisasjon som interpretasjon

Live Maria Roggen synger foran en mikron og Ingfrid Breie Nyhus spiller konsentrert på en klaver.

«Unromantic – Improvisasjon som interpretasjon» er en undersøkelse av fortolkning og stilforflytning gjennom improvisasjon. Prosjektet er basert på et duosamarbeid mellom Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus om (sen)romantiske sanger, som «avromantiseres» og tas inn i improvisasjonsprosesser. Hvilke fortolkningsmessige og skapende muligheter og umuligheter møter duoen på i dette arbeidet? Hva betyr egentlig «romantisk», og på hvilke måter kan 'stil' flyttes på og endres?

, Audio: Ulf Holand

«Unromantic»-prosjektet kom til i 2016, da improvisasjonssanger Live Maria Roggen og pianist Ingfrid Breie Nyhus fant hverandre i ideen om å fremføre Sibelius' vakre sanger med en slankere stemme, i en tørrere og nærere lydverden – som kanskje kunne avdekke enda mer av sangen og dens poesi. Dette åpnet opp mange spørsmål, ideer og problemer knyttet til strategi og lyd, som virket både interessant og viktig å forfølge videre. Det har blitt til dette prosjektet i kunstnerisk utviklingsarbeid, som undersøker ideer, strategier, prosesser og utfordringer i skapende fortolkning av (sen)romantisk materiale.

Sanger komponert i den romantiske perioden er i dag oftest fremført med en klassisk trenet stemme, gjerne med mye vibrato og trekk som lidenskap og dramatikk. Dette er en estetikk som oppleves som til dels fjern fra stiler disse to musikerne vanligvis arbeider med. Hvordan ville sangen bli i en annen estetisk verden?

Video: «Jubal» etter Jean Sibelius, i utforming av Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus.

I Roggens tilfelle har ikke stemmen den trenede projeksjonen til en klassisk sangteknikk, isteden klinger mikrofonstemmen nærmere talestemmen, med andre muligheter for klangvariasjon. I en slik radikal endring av stemmesituasjon, må dynamikk, passasjer og former nødvendigvis tilpasses, for musikkens mening, uttrykk og form – ikke bare for stemmen, men for klaveret også.

Dette blir en slags «avromantiserings»-prosess. Kan man «kle av» musikken dens stil, i en bevegelse mot et annet estetisk rom? Hvilke strategier ber så hver avkledd sang om? Hvilke deler og nivåer av verket virker viktig å bevare, forsterke, eller endre? Hvordan kan materialet utvikle seg gjennom improvisasjon?

Kombinasjonen av forsterket stemme og akustisk flygel leder til en parallell utforsking av løsninger for lyd-i-rom. Muligheter i å kombinere akustisk og forsterket lyd utforskes sammen med lyddesigner Asle Karstad.

Prosjektet er en undersøkelse av eksperimentelle strategier knyttet til tradering, hvor kjent materiale interagerer med det ukjente. Nedarvet materiale møter et 'her og nå'. Det er en undersøkelse innen et utvidet fortolkningsrammeverk, ledet av improvisasjon.

Live Maria Roggen står foran en mikron og blar i notene som ligger på et notestativ. Ingfrid Breie Nyhus sitter foran et flygel og ser mot Live.

Romantikken fremhevet intuisjon og emosjon; komposisjonene var ofte oppfinnsomme, ekspressive, dramatiske og virtuose. Man kan argumentere for at romantisk fremføringspraksis i dag ofte er annerledes enn opprinnelig praksis, som hadde en friere holdning til intonasjon, rytme og timing, med mindre vibrato og volum. Teksttroskap og stilforståelse er hovedprinsipper i klassisk interpretasjon i dag. Men improvisasjon, parafrasering og rekomponering har vært vanlig praksis gjennom den vestlige kunstmusikkens historie. På 1900-tallet har mange komponister arbeidet med nye verk og rekomposisjoner basert på kanoniserte verker. Unromantic-prosjektet fokuserer på utøverens perspektiv. Improvisasjon var viktig del av vestlig kunstmusikk frem til ideen om komponisten som geni og verket som 'hellig' ble ledende gjennom og etter romantikken. HIP-bevegelsen har løftet improvisasjonens historiske betydning. En annen, mer eksperimentell tilnærming til klassisk interpretasjon har i nyere tid vokst frem blant en del utøvere, som kan ses på som parallell til f.eks. interpretasjonsstrategier i teater, der eldre materiale eksplisitt møter en samtid og utøvernes egne kunstneriske ideer. Unromantic-prosjektet plasserer seg innen dette voksende feltet, og har som mål å undersøke og belyse strategier særlig knyttet til improvisasjon og stil.

Et album med Live og Ingfrids versjoner av Sibelius' sanger gis ut i 2021. Prosjektet fortsetter gjennom undersøkelser av sanger av andre komponister.

Artikler relevante