Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

(U)Romantisk / Improviserende interpretasjon

Live Maria Roggen synger foran en mikron og Ingfrid Breie Nyhus spiller konsentrert på en klaver.

«(U)Romantisk / Improviserende interpretasjon» er et kunstnerisk utviklingsarbeid 2021–2024 ved Norges musikkhøgskole, som følger to parallelle spor: stil og fortolkning. Prosjektet blir ledet av vokalist Live Maria Roggen og pianist Ingfrid Breie Nyhus.

Milad Gholami

Det ene sporet handler om hva stil/språk/estetikk er, for oss som utøvere. Vi ser på det ved å spørre hva romantikk er eller ikke er – som en hoved-case. Hvordan snakker vi om og forstår «stil» i musikkutøving, på tvers av sjangre, og hvordan kan eksperimentering med stil utfordre vår egen utøverestetikk?

Det andre sporet handler om eksperimentering med tradering, særlig hvordan vi kan arbeide med improvisasjon som tolkningsprosess. Dette bærer samtidig med seg spørsmål om hvordan vi forstår «komposisjon», «interpretasjon», «improvisasjon» og møtepunkter mellom disse aktivitetene på tvers av sjangre. De to sporene blir undersøkt parallellt og informerer hverandre i kjernen av prosjektet, som er eksperimenterende arbeid med (sen)romantiske sanger.

Ved prosjektstart ble det gitt ut et album der noe av forarbeidet forut for prosjektperioden kan høres, EP-en «Demanten». Dette er improviserte tolkninger eller varianter basert på fire sanger av Jean Sibelius.

Det abstrakte coveret til utgivelsen Demanten av Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus.

Demanten

En EP av Live Maria Roggen og Ingfrid Breie Nyhus med improviserte tolkninger eller varianter basert på fire sanger av Jean Sibelius.

Lytt til Demanten

Duoen Roggen/Nyhus har musikalske bakgrunner som til sammen danner en bredde av kunnskaper om ulike musikalske tradisjoner (klassisk, jazz, samtid, folkemusikk). Samtidig møter vi en rekke musikere og kunstere til samtaler, workshops og feedback om prosjektets temaer.

Under prosjektets gang vil arbeidet resultere i stadige fremføringer og tester av (u)romantisk eller stil-eksperimentert arbeid, av improvisert eller re-komponert interpretasjon. Det vil arrangeres åpne paneldiskusjoner, musikermøter, workshops med studenter og verkstedskonserter. Mot slutten av prosjektperioden planlegges innspilling og konserter. Refleksjoner blir publisert på Research Catalogue.

Live Maria Roggen står foran en mikron og blar i notene som ligger på et notestativ. Ingfrid Breie Nyhus sitter foran et flygel og ser mot Live.

Artikler relevante

Publisert: 1. feb. 2021 — Oppdatert: 7. jan. 2022