Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Utdan­nings­forsk­ning i musikk

Forsiden til "Utdanningsforskning i musikk – didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver" av Siw Graabræk Nielsen og Øivind Varkøy (red.).

– didaktiske, sosiologiske og filosofiske perspektiver

Denne utgivelsen utgjør første volum i en ny skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music) ved Norges musikkhøgskole.

Det første volumet er et festskrift til Geir Johansen som har vært en av lederne av CERM fra opprettelsen i 2013. Festskriftet inneholder bidrag fra Geir Johansens kolleger og tidligere kolleger, stipendiater og samarbeidspartnere, innenfor de fagfeltene som han har hatt stor betydning for både i Norge og internasjonalt; særlig musikkdidaktikk og musikkpedagogisk sosiologi.

  • NMH-publikasjoner 2017:10.
  • Skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music), vol. 1.

Publikasjoner relevante