NMH_Kirkemusikk_foto Paragon features.jpg

Orgel og kirkemusikk

Fra liturgisk orgelspill til korledelse og arrangering

Musikkens funksjon i gudstjenesten er det sentrale i studiet. Repertoaret som helhet er bredt og omfatter sjangre som tidligere var ukjent i kirken. Kirkemusikeren er en type multimusiker som behersker alt fra liturgisk orgelspill til korledelse og arrangering.

Som kirkemusiker står du i en lang tradisjon, der du i dag møter stadig nye forventninger til yrkesrollen. Utformingen av en relevant utdanning skjer i samspill mellom samfunnet, kirken og utdanningsinstitusjonene. Musikkhøgskolen ønsker å bidra med sin tyngde av kunnskaper og tradisjon på feltet, og med åpenhet og forståelse for den hverdagen kirkemusikeren skal ut i.

Bachelor-utdanningen gir kantor-kompetanse i Den norske kirke, der kirken selv krever vigsling for å inneha stillingen. I tillegg til stillinger som kirkemusikere, kan studiet anvendes som bakgrunn for en solistisk karriere på orgel, sang eller direksjon, for undervisning eller lederstillinger.

Studiemuligheter

Norges musikkhøgskole tilbyr studier i kirkemusikk:

Du kan også søke utøverstudium eller musikkpedagogikkstudium med orgel som hovedinstrument.

Ønsker du en mulighet til å skreddersy ditt eget unike studium?

Og hvis du vil ta en kunstnerisk eller viteskapelig ph.d.

Ansatte

Studieleder

terje.winge.jpg

Terje Winge

Professor

Orgel

Lærere

imported-image

Otto Chr. Odland

Universitetslektor

Liturgisk spill, Orgel

inger-lise.ulsrud.jpg

Inger-Lise Ulsrud

Professor

Orgelimprovisasjon, Orgel

imported-image

Marcus Andre Berg

Universitetslektor

Orgel (talentutvikling)

imported-image

Karin Nelson

Professor

Orgel

Thröstur Eiriksson

Thröstur Eiriksson

Universitetslektor

Hymnologi

imported-image

Anders Eidsten Dahl

Førsteamanuensis

Orgel

Espen Melbø

Espen Melbø

Universitetslektor

Kirkemusikk, Orgel

Liv Kristin Holmberg

Liv Kristin Holmberg

Stipendiat

Orgel

Talentutvikling

imported-image

Marcus Andre Berg

Universitetslektor

Orgel (talentutvikling)

NMH diponerer totalt åtte orgler. Av disse er det to store orgler: Marcussen-orgel (III/44) i Lindemansalen og Ryde-orgel (II/22) i Sandvoldsalen.

I tillegg til orglene på NMH benyttes orglene i Majorstua, Fagerborg og Uranienborg kirker tidvis til undervisning og konserter.

Orgeldisposisjoner og mer informasjon om orglene

Aktuelt

Gitarister foto Siv Dolmen
Lyden av Musikkhøgskolen: Bredden er kompasset
Fra nattlige kirkekonserter for én person, til musikere som popper opp i en seng på IKEA. Lyden av Musikkhøgskolen beveger seg igjen utenfor de vante konsertrammene....