Profilbilde trommestikker

Det frie kandidatstudiet (FRIKA)

Normert studietid

4 år (240 studiepoeng)

Undervisningsspråk

Norsk (1. og 2. studieår)

Norsk eller engelsk (3. og 4. studieår)

Søknadsfrist

15. desember. Søknadsweb åpner 1. november.

> Les om søknad og opptaksprøver

Kort om studiet

Har du et utøvende eller skapende prosjekt som ikke passer inn i de tradisjonelle kandidatstudiene? Norges musikkhøgskole kan gi deg anledning til å være med å skreddersy ditt eget studium.

Det frie kandidatstudiet (FRIKA) er et alternativt musikkstudium for deg som har musikalske mål som du ikke kan få realisert innenfor de andre kandidatstudiene.

Innholdet i studiet blir i stor grad tilpasset den enkelte student. Studiet vil føre fram til en bachelorgrad, og en del støtteemner er derfor obligatoriske. Studentene på FRIKA følger støtteemner sammen med studenter på de andre kandidatstudiene ved musikkhøgskolen. I tillegg gis det, særlig i studiets andre avdeling, stor frihet til å velge blant musikkhøgskolens mange valgemner.

Det stilles store krav til selvstendighet og originalitet på FRIKA.

fagmiljøsidene kan du se hvilke lærere og ressurspersoner som finnes blant musikkhøgskolens ansatte.

Informasjonsmøter om FRIKA

På åpen dag 11. november blir det gitt en presentasjon av FRIKA-studiet. Der er det også mulig å stille spørsmål om studiet og om utforming av søknad. Presentasjonen finner sted i Auditioriet kl. 1240-1310.

Det blir også arrangert et informasjonsmøte 2. desember kl. 1230-1330 i bibliotekets møterom innerst i biblioteket. Ta gjerne med ditt utkast til søknad. Send en e-post til Sigrun Eng hvis du ønsker å være med på dette møtet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og bestått opptaksprøve. Det kan etter søknad gjøres unntak fra kravet til generell studiekompetanse etter nærmere fastsatte retningslinjer. Du forventes å ha et tydelig prosjekt og gode generelle musikkfaglige kvalifikasjoner.

I søknaden må du redegjøre for dine mål for studiet, og dokumentere prosjektet ditt med relevante vedlegg (lyd, video, komposisjoner, tekst etc.). Se mer om krav til søknad og prosjektbeskrivelse under søknad og opptaksprøver. Dersom dine mål og ønsker kan realiseres innenfor et av de andre kandidatstudiene, vil søknaden din bli avvist. Er du i tvil om ditt prosjekt hører innunder FRIKA eller ikke, oppfordres du derfor til å søke flere studier.

Opptak til 2. avdeling

Har du gjennomført og bestått minimum to års høyere utøvende musikkutdanning tilsvarende 1. avdeling av kandidatstudiene som tilbys på NMH (120 sp), kan du søke om opptak direkte til studiets 2. avdeling. For øvrig gjelder opptakskrav som til 1. avdeling.

Det er mulig å velge engelsk som undervisningsspråk dersom du søker direkte til 2. avdeling.

 

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Dersom du har spørsmål til studiet, kan du sende en e-post til:

Studieleder FRIKA

ivar.grydeland.jpg

Ivar Grydeland

Førsteamanuensis

Improvisasjon

Kontaktperson i administrasjonen

imported-image

Sigrun Eng

Rådgiver
Studie- og FoU-seksjonen

Bass-kasser f Kyrre Lien web.jpg
Fagmiljøer

NMH har Norges største fagmiljø innen musikk. Vi utdanner instrumentalister, sangere, kirkemusikere, dirigenter, komponister, musikkteknologer, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter. Se filmer og les om aktiviteter, lærere og muligheter.