Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Einar Røttingen: Etableringen av en norsk klavertradisjon

En flygel og en pianokrakk står i et ellers tomt rom.

Interpretative trekk ved Edvard Griegs Ballade op. 24, Geirr Tveitts Sonate nr. 29 op. 129 og Fartein Valens Sonate nr. 2 op. 38.

Fagområde: Oppføringspraksis

Sammendrag

Tre sentrale norske klaververk av Grieg, Tveitt og Valen ligger til grunn for Røttingens avhandling:

  • Edvard Griegs Ballade op. 24
  • Geirr Tveitts Sonate nr. 29 op. 129
  • Fartein Valens Sonate nr. 2 op. 38.

Avhandlingen består av en monografi, en innspilling av verkene og en kritisk og praktisk utgave av Valens Sonate op.38. Gjennom en kombinasjon av vitenskapelig/musikkanalytisk innsyn og en utøvende kunstnerisk tilnærming forsøker avhandlingen å skape en forståelsesramme for disse verkene, individuelt og som en del av en norsk og kontinentaleuropeisk klavertradisjon.

I den skriftlige delen undersøkes verkenes sammensetning og innhold i tillegg til studier av interpretasjonsanvisninger og fremføringstradisjoner (historiske innspillinger). Røttingen ser på mulige genrerelaterte og klaverstilistiske forbindelser, referanser og hentydninger til andre verk. Selvbiografiske forhold og metaforiske hentydninger blir brukt til å søke å forstå verkenes opprinnelse og mening. Den kritiske og praktiske utgaven bidrar for første gang til å rette opp feil og uklarheter i den eksisterende utgaven og formidler en mulig praktisk realisering av Valens ufullstendige partitur. De generelle tolkningskriterier og –strategier som ligger til grunn for CD-innspillingen av de tre verkene er beskrevet i monografien.

Ph.d.-avhandlingen

Fullstendig tittel: Etableringen av en norsk klavertradisjon: Interpretative trekk ved Edvard Griegs Ballade op. 24, Geirr Tveitts Sonate nr. 29 op. 129 og Fartein Valens Sonate nr. 2 op. 38.

Avhandlingen er en vitenskapelig monografi med lyd- og edisjonsvedlegg. Avhandlingen er tilgjengelig på NMHs bibliotek (se informasjon i lenka over). Den er ikke digitalt tilgjengelig.

Avhandlingen er skrevet på norsk.

Artikler relevante

Publisert: 11. jan. 2017 — Oppdatert: 18. mar. 2024