Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Looking Outward

Prosjektet Looking Outward er et nettbasert kurs der musikkstudenter og alumner utforsker eget arbeid i lys av andre fagdisipliner.

Initiativtakerne Miranda Harmer (UK) og Camilla Overgaard (DK) har siden 2021 gjennomført to kurs med støtte fra CEMPE. Duoen beskriver seg selv som aktivt nysgjerrige, og har begge gjort samarbeider med andre disipliner til en sentral del av sine musikerskap. Looking Outward oppsto med utgangspunkt i deres ønske om å inspirere musikkstudenter og alumner til det samme. Gjennom kurset har deltakerne fått innsikt i ulike fagdisipliners tenkemåter og arbeidsmetoder, deriblant produktdesign og opplevelsesøkonomi. Dette for å hjelpe dem til å se sin musikkpraksis med et nytt blikk, og lære hvordan man kan hente inspirasjon og overføre metodikk fra andre disipliner til eget arbeid.

"Thank you for doing this! This is a great concept which I've used personally to deepen my own understanding of my art."

Deltaker på Looking Outward november 2021

Metodologi

Kurset lener seg i stor grad på tanker presentert av den kreative entreprenøren Frans Johansson, som i sin bok «The Medici Effect» beskriver hvordan det å bevege seg i krysningspunktet mellom ulike felt og disipliner kan føre til en rekke helt nye innsikter og ideer dersom tankesettene fra de ulike disiplinene kombineres.

Johansson kaller fenomenet for Medici-effekten. Navnet er tatt fra en mektig italiensk bankfamilie i Firenze som i det trettende århundret støttet et mangfold av kreatører fra ulike disipliner. Dette førte til at skulptører, vitenskapsfolk, poeter, filosofer, kunstnere og arkitekter ble trukket mot Firenze hvor de inngikk i samarbeid, lærte av hverandre og brøt ned barrierene mellom sine ulike kulturer. Firenze ble, som et resultat av dette, et episenter for en kreativ eksplosjon som ofte omtales som én av de mest innovative æraene i historien (The Medici Effect, s. 3).

Looking Outward har hatt som formål å hjelpe deltakerne til selv å oppnå Medici-effekten gjennom aktiv nysgjerrighet, ved bevisst å søke nye perspektiver og ny kunnskap, samt ved å samarbeide med mennesker fra ulike bakgrunner, kulturer og disipliner. Initiativtakerne er opptatt av at det å oppfordre til nysgjerrighet burde være en sentral del av en høyere musikkutdannelse.

"When one discovers the similarities and symmetries between the different fields of the human experience and the plethora of our creations, we manage to seam together and cross-link synapses; the tools of creation and curiosity are interdisciplinary and we should utilize whatever tools we pick up wherever we find them."

Deltaker på Looking Outward november 2021

Kursinnholdet

Struktureringen av de to Looking Outward-variantene har vært litt forskjellig, men tematikken har vært den samme. Deltakerne har fått digital undervisning i mind design, produktdesign og opplevelsesøkonomi, samt deltatt i workshops hvor de har diskutert tematikken ytterligere og forsøkt å knytte den opp mot egen praksis. I workshopene benyttet fasilitatorene det nettbaserte samarbeidsverktøyet MIRO. Mellom øktene ble Teams brukt for å styrke fellesskapet mellom deltakerne, med diskusjoner, deling av inspirerende bøker, podkaster og lignende. Teams ble også brukt til formidling av kursinnholdet og innlevering av oppgaver underveis.

"Really enjoyed the entire course and especially meeting everyone."

Deltaker i Looking Outward november 2021

Innsikt før utsikt

For å støtte deltakerne med å utfordre sine vaner, har det å utforske mind design vært en viktig del av kurset. Den tidligere filosofiprofessoren John Haugeland forklarer i boken «Mind Design II: Philosophy, Psychology, and Artificial Intelligence» (1997) begrepet som forsøket på å forstå sinnet (tenkningen, intellektet) med utgangspunkt i måten det er designet (hvordan det er bygget, hvordan det virker). Vourneen Ryan (IE), som er prestasjonscoach og aktiv partner i prosjektet, underviste i dette.

Mind design-økten skulle gi deltakerne innsikt i hvordan menneskelig tankesett, vaner og nysgjerrighet virker, og bidra til å åpne dem opp for kursets neste tema, som ikke hadde åpenbare koblinger til musikk. Økt nummer to handlet om produktdesign for software, mens den tredje økten tok for seg opplevelsesøkonomi. De ulike temaene ble gjennom kurset gradvis mer relaterbare for deltakerne, og det hele kulminerte i en leksjon fra en interdisiplinær kunstner og entreprenør som snakket om sitt forhold til nysgjerrighet.

Dersom du vil vite mer om Looking Outward, kan du lese prosjektrapporten i sin helhet. Det er også mulig å ta kontakt med Mimi Harmer eller Camilla Overgaard på deres e-postadresse info.lookingoutward@gmail.com.

Iannis Xenakis lectured music to his architecture students and architecture to his music students, both at a university level, for exactly this purpose. Keep it going!

Deltaker i Looking Outward november 2021

Kursholderne

Teamet bak Looking Outward

Artikler relevante

Publisert: 23. jun. 2021 — Oppdatert: 7. mar. 2024