Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

Gehør­tre­ning – ryt­me

 • Gjennomføres: Ett semester, høst.
 • Avsluttende vurdering: Vurdering av faglærer.
 • Forhåndskrav: GEHØR10 og GEHØR11, eller tilsvarende.
 • Undervisningsspråk: Norsk.

Kort om emnet

Emnet er åpent for alle studenter som vil videreutvikle sine rytmiske ferdigheter og ønsker litt større rytmiske utfordringer enn grunnkursene byr på. Det vil være en praktisk tilnærming med veksling mellom spill på instrument, stemmebruk og bevegelse.

Emneansvarlig: Victoria Jakhelln.

Læringsmål

Ved fullført emne er det forventet at studenten

 • har styrket sin evne til rytmisk presisjon i sang og spill, både solo og i samspill
 • behersker grunnleggende strategier for å løse ulike rytmiske utfordringer
 • kan analysere et rytmisk forløp med tanke på innstuderingsstrategier
 • har økt bevissthet om rytme som musikalsk virkemiddel
 • kan kommunisere rytmisk med andre musikere

Innhold

Innholdet i emnet fordeles jevnt mellom rytmisk trening med og uten noter. Vektlegging av de enkelte temaene blir tilpasset studentenes nivå, ønsker og behov.

Emnet vil i hovedsak omfatte arbeid med

 • metrikk og periodefølelse
 • puls og understrøm
 • vekslende underdeling av grunnpulsen
 • regelmessig og uregelmessig puls
 • vekslende taktarter
 • polyrytmikk og polymetrikk
 • rytmelesingsteknikker – også knyttet til studentens eget repertoar
 • rytmisk imitasjon og memorering
 • rytmiske koordinasjonsøvelser – herunder komplementær- og
 • ensemblerytmetrening
 • rytmisk modulasjon
 • rytmelesing, prima vista trening og rytmisk skyggelesing
 • flerstemmig rytmelesing med vekt på musikk fra 20. og 21. århundre
 • rytmiske transkripsjonsteknikker

Organisering

Emnet undervises i gruppe med to undervisningstimer per uke. Arbeidsformene veksler mellom praktiske øvelser, koordinasjonstrening, lytte- og imitasjonsoppgaver, rytmelesing og repertoarspill/-sang, med og uten instrument. Studenten vil regelmessig få hjemmeoppgaver i tilknytning til stoffet det arbeides med i timen.

Arbeidskrav

Det er obligatorisk, aktiv deltagelse i emnet. Studenten skal føre loggbok over arbeidsformer og -metoder gjennom hele semesteret. Loggboken leveres faglærer innen oppgitt dato. Videre inngår åtte praktiske hjemmeoppgaver i arbeidskravene.

Avsluttende vurdering

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering.

Studenten vurderes i forhold til emnets mål. Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ ikke bestått og fastsettes på grunnlag av en individuell vurdering av studentens faglige nivå gjennom arbeid med emnet og en avsluttende praktisk prøve i forberedte oppgaver i slutten av semesteret.

Ny vurdering

Ved ikke bestått vurdering må studenten følge emnet på nytt.

Inngår i studieprogram

Publisert: 3. apr. 2020 — Oppdatert: 23. mar. 2021