ppu

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Normert studietid

Heltidsstudium over 1 år / deltidsstudium over 2 år
60 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars.  

Hvorfor studere PPU?

Studiet gir formell lærerkompetanse og skal kvalifisere for ulike musikkpedagogiske yrkesfunksjoner i samfunnet. Studiet tar derfor sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk og didaktisk kompetanse. Dette innebærer at studentene kjenner store deler av feltet, og vil mestre arbeid innenfor både notebaserte og gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner. Studiet kvalifiserer for opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk.

Kort om studiet

Studiet er en musikklærerutdanning rettet mot undervisningsoppgaver i musikk- og kulturskolen, grunnskolen, videregående opplæring og det frivillige musikkliv. Fullført studium gir formell lærerkompetanse. Studiet er dels et teoretisk og dels et praktisk studium. Studentene skal i løpet av studiet utvikle sin kompetanse til å handle profesjonelt ved å integrere pedagogisk-didaktisk teori og praksis samt ved systematisk å reflektere over egne og andres erfaringer.

I studiet inngår

  • Pedagogikk (30 studiepoeng)
  • Fagdidaktikk (30 studiepoeng): generell fagdidaktikk og musikkpedagogisk grunnlagstenkning (5 studiepoeng), fagdidaktikk for allmenn musikkopplæring (10 studiepoeng) og fagdidaktikk for instrumental- og ensembleundervisning (valg I, 15 studiepoeng)
  • Praksis (12-14 uker)

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning (startkull 2017)

Undervisningstider 2017/2018

Ukeplan for PPU heltid og deltid finner du her.

Opptakskrav 

  • Bachelorgrad med 180 studiepoeng i utøvende eller skapende musikkfag; herunder 60 studiepoeng fordypning i hovedinstrument på konservatorie- eller musikkhøgskolenivå
  • Søkerne rangeres etter egne kriterier.
  • Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Det har kommet mange spørsmål til oss om kravet til mastergrad for opptak til PPU. Dette gjelder ikke for søkere med en bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag. Det vil altså fremdeles være mulig å ta PPU ved NMH for søkere med bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag, minimum 180 studiepoeng.

Slik søker du

  1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
  2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
  3. Last opp dokumentasjon som dokumenterer praksis i Søknadsweb. Les om rangeringskriterier for PPU
  4. Fyll ut følgeskjema. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet.

Frist: 15. april

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosess og opptaksprøver?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet eller opptaksprøven, kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

signe.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikk