ppu

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Normert studietid

Heltidsstudium over 1 år / deltidsstudium over 2 år
60 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april. Søknadsweb åpner 15. mars.  

Hvorfor studere PPU?

Studiet gir formell lærerkompetanse og skal kvalifisere for ulike musikkpedagogiske yrkesfunksjoner i samfunnet. Studiet tar derfor sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk og didaktisk kompetanse. Dette innebærer at studentene kjenner store deler av feltet, og vil mestre arbeid innenfor både notebaserte og gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner. Studiet kvalifiserer for opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk.

Kort om studiet

Studiet er en musikklærerutdanning rettet mot undervisningsoppgaver i musikk- og kulturskolen, grunnskolen, videregående opplæring og det frivillige musikkliv. Fullført studium gir formell lærerkompetanse. Studiet er dels et teoretisk og dels et praktisk studium. Studentene skal i løpet av studiet utvikle sin kompetanse til å handle profesjonelt ved å integrere pedagogisk-didaktisk teori og praksis samt ved systematisk å reflektere over egne og andres erfaringer.

I studiet inngår

 • Musikkpedagogikk (30 studiepoeng)
 • Musikkdidaktikk (30 studiepoeng)
 • Praksis (60 arbeidsdager)

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning startkull 2018

Undervisningstider 2018/2019

Undervisningstidene for kommende studieår er foreløpig ikke fastlagt. Studieplanen er revidert for startkull 2018, og dette kan få noen konsekvenser for organiseringen av studiet. I hovedsak kan man regne med at fast undervisning på NMH vil være på mandag og tirsdag (0900-1600) for deltidsklassen og mandag, tirsdag og onsdag (0900-1600) for heltidsklassen. NB! Praksis i skoleverket kan bli lagt til onsdager, torsdager eller fredager.

Det planlegges to temauker og fem praksisuker fordelt over ett år for heltid og to år for deltid.

Planlagte tema- og praksisuker 2018-19:

Uke 36: Temauke 1
Uke 45 og 46: Praksis videregående skole
Uke 3:   Temauke (kun heltid)
Uke 9, 10, 11: Praksis kulturskole (kun heltid)

Opptakskrav 

 • Bachelorgrad med 180 studiepoeng i utøvende eller skapende musikkfag; herunder 60 studiepoeng fordypning i hovedinstrument på konservatorie-/musikkhøgskolenivå eller
 • Mastergrad i musikk: herunder 60 studiepoeng fordypning i hovedinstrument på konservatorie-/musikkhøgskolenivå
 • Søkerne rangeres etter egne kriterier.
 • Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Det har kommet mange spørsmål til oss om kravet til mastergrad for opptak til PPU. Dette gjelder ikke for søkere med en bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag. Det vil altså fremdeles være mulig å ta PPU ved NMH for søkere med bachelorgrad i utøvende og skapende musikkfag, etter kriteriene nevnt over.

Slik søker du

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Last opp dokumentasjon på yrkespraksis i Søknadsweb. Les om rangeringskriterier for PPU
 4. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig hotmail-adresser.

Frist: 15. april

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt: opptak@nmh.no

T. +47 23 36 70 00 (Telefontid 12.00-15.00 mandag-fredag)

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

signe.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikk