ppu

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Normert studietid

Heltidsstudium over 1 år / deltidsstudium over 2 år
60 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april

Hvorfor studere PPU?

Studiet gir formell lærerkompetanse og skal kvalifisere for ulike musikkpedagogiske yrkesfunksjoner i samfunnet. Studiet tar derfor sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk og didaktisk kompetanse. Dette innebærer at studentene kjenner store deler av feltet, og vil mestre arbeid innenfor både notebaserte og gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner. Studiet kvalifiserer for opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk.

Kort om studiet

Studiet er en musikklærerutdanning rettet mot undervisningsoppgaver i musikk- og kulturskolen, grunnskolen, videregående opplæring og det frivillige musikkliv. Fullført studium gir formell lærerkompetanse. Studiet er dels et teoretisk og dels et praktisk studium. Studentene skal i løpet av studiet utvikle sin kompetanse til å handle profesjonelt ved å integrere pedagogisk-didaktisk teori og praksis samt ved systematisk å reflektere over egne og andres erfaringer.

I studiet inngår

 • Musikkpedagogikk (30 studiepoeng)
 • Musikkdidaktikk (30 studiepoeng)
 • Praksis (60 arbeidsdager)

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning (startkull 2019)

Undervisningstider PPU heltid 2020/2021

PPU-heltid har undervisning i musikkpedagogikk og musikkdidaktikk ukentlig mandag, tirsdag og onsdag. Det planlegges i tillegg tema-/prosjektuker med undervisning alle ukedager i uke 35, 36 og 4.

I tillegg til undervisningen kommer praksis i grunnskolen, kulturskolen og videregående skole. Praksis organiseres dels som punktpraksis, dels som periodepraksis i noen hele uker i løpet av studieåret.

Last ned uketimeplan for PPU-heltid her (PDF-dokument).

Undervisningstider PPU deltid 2020/2021

PPU – deltid har undervisning i musikkpedagogikk og musikkdidaktikk ukentlig mandag og tirsdag. Det planlegges i tillegg tema-/prosjektuker med undervisning i alle ukedager for PPU-deltid 1. år i uke 35 og 36.

I tillegg til undervisningen kommer praksis i grunnskolen, kulturskolen og videregående skole. Praksis organiseres dels som punktpraksis, dels som periodepraksis i noen hele uker i løpet av studieåret.

Last ned uketimeplan for PPU- deltid her (PDF-dokument).

Opptakskrav 

 • Bachelorgrad med 180 studiepoeng i utøvende eller skapende musikkfag; herunder 60 studiepoeng fordypning i hovedinstrument på konservatorie-/musikkhøgskolenivå eller
 • Mastergrad i musikk: herunder 60 studiepoeng fordypning i hovedinstrument på konservatorie-/musikkhøgskolenivå
 • Søkerne rangeres etter egne kriterier.
 • Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Det har kommet mange spørsmål til oss om kravet til mastergrad for opptak til PPU. Dette gjelder ikke for søkere med en bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag. Det vil altså fremdeles være mulig å ta PPU ved NMH for søkere med bachelorgrad i utøvende og skapende musikkfag, etter kriteriene nevnt over.

Slik søker du

Søknadsfrist: 15. april.

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Last opp dokumentasjon på yrkespraksis i Søknadsweb. Les om rangeringskriterier for PPU.
 4. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt oss på e-post: opptak@nmh.no.

Telefon: +47 23 36 70 00.

Telefontiden er mandag til fredag fra klokka 12.00–15.00.

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

signe.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikk