ppu

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Normert studietid

Heltidsstudium over 1 år / deltidsstudium over 2 år
60 studiepoeng

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

15. april

På grunn av utbruddet av koronaviruset tar vi forbehold om oppstart for videreutdanningene høsten 2020.

Hvorfor studere PPU?

Studiet gir formell lærerkompetanse og skal kvalifisere for ulike musikkpedagogiske yrkesfunksjoner i samfunnet. Studiet tar derfor sikte på å utvikle bred musikkpedagogisk og didaktisk kompetanse. Dette innebærer at studentene kjenner store deler av feltet, og vil mestre arbeid innenfor både notebaserte og gehør- og improvisasjonsbaserte tradisjoner. Studiet kvalifiserer for opptak til mastergradsstudiet i musikkpedagogikk.

Kort om studiet

Studiet er en musikklærerutdanning rettet mot undervisningsoppgaver i musikk- og kulturskolen, grunnskolen, videregående opplæring og det frivillige musikkliv. Fullført studium gir formell lærerkompetanse. Studiet er dels et teoretisk og dels et praktisk studium. Studentene skal i løpet av studiet utvikle sin kompetanse til å handle profesjonelt ved å integrere pedagogisk-didaktisk teori og praksis samt ved systematisk å reflektere over egne og andres erfaringer.

I studiet inngår

 • Musikkpedagogikk (30 studiepoeng)
 • Musikkdidaktikk (30 studiepoeng)
 • Praksis (60 arbeidsdager)

Studieplan for praktisk-pedagogisk utdanning (startkull 2019)

Undervisningstider PPU heltid 2020/2021

PPU-heltid har undervisning i musikkpedagogikk og musikkdidaktikk ukentlig mandag, tirsdag og onsdag. Det planlegges i tillegg tema-/prosjektuker med undervisning alle ukedager i uke 35, 36 og 4.

I tillegg til undervisningen kommer praksis i grunnskolen, kulturskolen og videregående skole. Praksis organiseres dels som punktpraksis, dels som periodepraksis i noen hele uker i løpet av studieåret.

Last ned uketimeplan for PPU-heltid her (PDF-dokument).

Undervisningstider PPU deltid 2020/2021

PPU – deltid har undervisning i musikkpedagogikk og musikkdidaktikk ukentlig mandag og tirsdag. Det planlegges i tillegg tema-/prosjektuker med undervisning i alle ukedager for PPU-deltid 1. år i uke 35 og 36.

I tillegg til undervisningen kommer praksis i grunnskolen, kulturskolen og videregående skole. Praksis organiseres dels som punktpraksis, dels som periodepraksis i noen hele uker i løpet av studieåret.

Last ned uketimeplan for PPU- deltid her (PDF-dokument).

Opptakskrav 

 • Bachelorgrad med 180 studiepoeng i utøvende eller skapende musikkfag; herunder 60 studiepoeng fordypning i hovedinstrument på konservatorie-/musikkhøgskolenivå eller
 • Mastergrad i musikk: herunder 60 studiepoeng fordypning i hovedinstrument på konservatorie-/musikkhøgskolenivå
 • Søkerne rangeres etter egne kriterier.
 • Søkere med utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden må dokumentere kunnskaper i norsk.

Det er et begrenset antall studieplasser.

Det har kommet mange spørsmål til oss om kravet til mastergrad for opptak til PPU. Dette gjelder ikke for søkere med en bachelorgrad i utøvende og skapende kunstfag. Det vil altså fremdeles være mulig å ta PPU ved NMH for søkere med bachelorgrad i utøvende og skapende musikkfag, etter kriteriene nevnt over.

Slik søker du

Søknadsfrist: 15. april.

 1. Registrer søknaden din i Søknadsweb.
 2. Last opp bekreftede kopier av vitnemål/karakterutskrifter i Søknadsweb. Du trenger ikke legge ved vitnemål/karakterutskrifter for studier gjennomført ved NMH etter 2005.
 3. Last opp dokumentasjon på yrkespraksis i Søknadsweb. Les om rangeringskriterier for PPU.
 4. Fyll ut følgeskjemaet som du finner som lenke i epostkvitteringen fra Søknadsweb. Du får et søkernummer i Søknadsweb som du må fylle ut i følgeskjemaet. Søkere som ikke sender inn følgeskjema innen fristen vil bli avvist.

NB! Vær oppmerksom på at e-poster fra Søknadsweb kan havne i spamfilteret! Dette gjelder særlig Hotmail-adresser.

Kontakt

Finner du ikke svar på dine spørsmål om søknadsprosessen?

Kontakt oss på e-post: opptak@nmh.no.

Telefon: +47 23 36 70 00.

Telefontiden er mandag til fredag fra klokka 12.00–15.00.

Har du spørsmål til det faglige innholdet i studiet kan du ta kontakt med studieleder for programmet:

Studieleder

signe.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikk