CEMPE utvikler kunnskap og erfaring som styrker utøverutdanningen og støtter musikerstudentene i deres kunstneriske utvikling og på vei mot et virke i fremtidens musikkliv.

CEMPE Talks 2 19 - Peter Tornquist, Ellen Brekken, Guro Salvesen. Foto Milad Gholami.jpg
CEMPE Talks - Innenfor/utenfor

Hvem ekskluderes og hvem inkluderes i høyere musikkutdanning? Spørsmålet dannet utgangspunktet for årets andre CEMPE talks.  
Med en time til rådighet samlet et knippe panellister og tilhørere seg i Fellesrommet på Norges musikkhøgskole (NMH) mandag 6. mai for å diskutere følgende overskrift: Innenfor/utenfor i høyere musikkutdanning – hvem får være med å leke? 

Senterledelse

imported-image

Jon Helge Sætre

Førsteamanuensis / leder for CEMPE

Musikkpedagogikk

imported-image

Ingfrid Breie Nyhus

Prosjektleder
Studie- og FoU-seksjonen