CEMPE utvikler kunnskap om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker CEMPE undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Studenter latter
Stipender til studentdrevne prosjekter

Har du en idé som kan bedre utdanningen for studenter ved NMH? Søk om stipend for å gjennomføre den.

live-roggen-med-student-mobil.jpg
Onsdag 24. oktober
kl. 12.00
–fredag 26. oktober
kl. 15.00

Senterleder

imported-image

Jon Helge Sætre

Førsteamanuensis / leder for CEMPE

Musikkpedagogikk