CEMPE utvikler kunnskap om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker CEMPE undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Senterleder

imported-image

Jon Helge Sætre

Førsteamanuensis / leder for CEMPE

Musikkpedagogikk