CEMPE utvikler kunnskap om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker CEMPE undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Jente utenfor vindu med cello original
Onsdag 25. oktober–torsdag 26. oktober

Senterleder

imported-image

Jon Helge Sætre

Førsteamanuensis / leder for CEMPE

Musikkpedagogikk