Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Kristi Stedje: Musikk, demens og parforhold

Hvordan kan hjemmebaserte, delte musikkopplevelser påvirke parforhold der den ene har demens?

Fagområde: Musikkterapi

Sammendrag

Ph.d.-prosjektet undersøker om musikkintervensjoner kan påvirke den relasjonelle kvaliteten i parforhold hvor den ene har en demenssykdom. Prosjektet er knyttet til HOMESIDE, en internasjonal studie. I HOMESIDE vil ektefeller til personer med demens få opplæring av en musikkterapeut for å utøve musikk­intervensjoner sammen med personen med demens.

Studien benytter et mixed methods-design for å forsøke å finne svar på om musikk­intervensjonene i HOMESIDE har effekt på den relasjonelle kvaliteten i parforholdene, og hvordan parene selv beskriver sin relasjon i lys av musikkintervensjonene. Datainnsamling skjer gjennom det standardiserte måleinstrumentet Quality of Caregiver-Patient Relationship (Spruytte et al., 2002) og semistrukturerte intervjuer.

Artikler relevante

Publisert: 9. jun. 2022 — Oppdatert: 12. mar. 2023