Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPE

CEMPE utvikler kunnskap og erfaring som styrker utøverutdanningen og støtter musikkstudentene i deres kunstneriske utvikling på vei mot et virke i fremtidens musikkliv.

Om oss

Norges musikkhøgskole er tildelt et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014–2023, med navnet CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education).

CEMPE er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

forskning

Call for papers – samtidens musikkutdanning

Hvordan kan høyere musikkutdanning være i takt med sin samtid, påvirke sin samtid og ruste studentene til å være viktige bidragsytere i sin samtid? Dette er spørsmål som vi ønsker å belyse og diskutere på CEMPEs fjerde nasjonale seminar som denne gangen arrangeres i Trondheim på NTNU, Institutt for musikk.

Send inn ditt bidrag

Prosjekter vi jobber med nå

Arrangementer og disputaser kommende

Nyheter siste

Våre publikasjoner og resultater

Studiemuligheter

Publisert: 12. mar. 2020 — Oppdatert: 23. nov. 2021