Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPE

CEMPE utvikler kunnskap og erfaring som styrker utøverutdanningen og støtter musikerstudentene i deres kunstneriske utvikling på vei mot et virke i fremtidens musikkliv.

Om oss

Norges musikkhøgskole er tildelt et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014–2023, med navnet CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education).

CEMPE er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

nyhet

CEMPE utlyser midler til studentdrevne prosjekter

CEMPE utlyser nå midler til prosjekter drevet av, for og med studenter og du kan søke om midler til å få gjennomført ditt prosjekt.

Les mer her

Prosjekter vi jobber med nå

Arrangementer og disputaser kommende

Nyheter siste

Våre publikasjoner og resultater

Studiemuligheter