Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPE

CEMPE utvikler kunnskap og erfaring som styrker utøverutdanningen og støtter musikerstudentene i deres kunstneriske utvikling på vei mot et virke i fremtidens musikkliv.

Om oss

Norges musikkhøgskole er tildelt et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014–2023, med navnet CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education).

CEMPE er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Illustrasjon av Espen Friberg
konferanse-og-seminar

Skandinavisk seminar i KU-basert musikkutdanning -

Påmeldingen er nå åpnet

Mer informasjon her

Prosjekter vi jobber med nå

Arrangementer og disputaser kommende

Nyheter siste

Våre publikasjoner og resultater

Studiemuligheter