Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPE

CEMPE utvikler kunnskap og erfaring som styrker utøverutdanningen og støtter musikkstudentene i deres kunstneriske utvikling på vei mot et virke i fremtidens musikkliv.

Om oss

CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education) er et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving tilknyttet Norges musikkhøgskole i perioden 2014-2023.

Visjonen til CEMPE er å styrke den høyere musikkutdanningen gjennom studentinvolvering, samarbeid, mangfold og nysgjerrig utforsking.

Senteret er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Connection, collaboration & co-creation - Ways forward for higher music education

Konferansen Connection, collaboration & co-creation - Ways forward for higher music education finner sted 2.-3. november 2023. Påmelding er nå åpen.

Les mer her

Prosjekter vi jobber med nå

Arrangementer og disputaser kommende

Nyheter siste

Våre publikasjoner og resultater

Studiemuligheter

Publisert: 12. mar. 2020 — Oppdatert: 22. sep. 2023