Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPE

CEMPE utvikler kunnskap og erfaring som styrker utøverutdanningen og støtter musikkstudentene i deres kunstneriske utvikling på vei mot et virke i fremtidens musikkliv.

Om oss

Norges musikkhøgskole er tildelt et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014–2023, med navnet CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education).

CEMPEs visjon er å «styrke fremragende høyere musikkutdanning gjennom studentinvolvering, samarbeid, mangfold og nysgjerrig utforsking».

CEMPE er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Musicians' and Performing Artists' Health and Performance (MHPC22) -

Påmeldingen til MHPC22 er nå åpnet.

Gå til konferansens nettside

Prosjekter vi jobber med nå

Arrangementer og disputaser kommende

Nyheter siste

Våre publikasjoner og resultater

Studiemuligheter

Publisert: 12. mar. 2020 — Oppdatert: 23. mai 2022