Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

CEMPE

CEMPE utvikler kunnskap og erfaring som styrker utøverutdanningen og støtter musikkstudentene i deres kunstneriske utvikling på vei mot et virke i fremtidens musikkliv.

Om oss

Norges musikkhøgskole er tildelt et Senter for fremragende utdanning i musikkutøving for perioden 2014–2023, med navnet CEMPE (Centre for Excellence in Music Performance Education).

CEMPE er en katalysator for kunnskapsutvikling om undervisning og læring i høyere musikkutdanning. Gjennom prosjekter, nettverk og innovative forsøk utforsker senteret undervisningsformer, arbeidsmåter og utdanningsinnhold for studenter som skal møte framtidens musikkliv.

Illustrasjon av Cora Durmann - dyr som danser og spiller musikk
nyhet

Prosjekt søker prosjektleder

Vi søker prosjektleder til NMHs barnekonsertserie.

Les mer om utlysningen

Prosjekter vi jobber med nå

Nyheter siste

Våre publikasjoner og resultater

Studiemuligheter