Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Å synge virkelighet

Hva har det å si at noen synger? Hva skjer i overgangen mellom sanger, publikum og samfunn? Hvordan er sang virkelighetsfortolkning? Disse spørsmålene ønsker sanger og ph.d.-stipendiat Mathias Gillebo svar på i sitt prosjekt.

Sang som etikk

I prosjektet, som har den engelske tittelen Singing as Ethical Demand and Public Discourse, utforsker Gillebo hvordan situasjonen mellom utøver og publikum kan forstås som en etisk ladet setting. At noe gjelder i utøvelsen, at noe erfares som nødvendig og står på spill, innebærer at makt, gjensidig avhengighet og omsorg også er del av den musikalske hendelsen. Gjennom egne konserter og intervjuer av andre musikere vil Gillebo undersøke implikasjonene av denne etikken på tre nivåer:

  • I selve stemmen: hvordan klang, frasering, rytme og artikulasjon fortolker og forandrer virkelighet
  • Intersubjektivt: hvordan den relasjonelle fordringen mellom utøver og publikum utgjør selve materialet i utøvelsen
  • Samfunnsmessig: hvordan sang er deltakelse i offentlig diskurs

Alle tre nivåer undersøkes med samme antakelse: at stemmen på en distinkt måte gir mening både til det som synges, til intersubjektiv dynamikk og til offentlig diskurs.

Sang som språk

Til grunn for denne antakelsen ligger tanken om at stemmen ikke skiller mellom verbal og non-verbal mening: stemmen rettes mot noen, og det artikulerte ordet lades av den etisk fordrende situasjonen. Prosjektet har dermed en teoretisk og performativ posisjon som ikke skiller mellom språk og musikk, men utforsker sang som diskurs, lyd som tekst, klang, frasering og rytme som artikulert mening.

Sang som politikk

Kategoriske skiller mellom språk og musikk har ført til at det å synge ikke er genuin deltakelse i offentlig debatt og demokratiske prosesser. Sangeren er stum overfor virkeligheten.

I prosjektet forstår Gillebo derimot sang som virkelighetsproduserende interaksjon med publikum og i samfunnet: I stemmen, i relasjonen mellom utøver og publikum og i den sosiopolitiske konteksten, er sang en hermeneutisk prosess som både påvirkes av, fortolker og forandrer virkelighet.

Ved siden av prosjektet ved Norges musikkhøgskole jobber Mathias Gillebo som utøvende sanger innen opera og kirkemusikk. Han er også utdannet teolog.