Gå til hovedinnhold
Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music Søk

ePortfolio som verktøy for læring

Målsetningen med prosjektet er å utvikle kunnskap om hvordan digitale læringsmapper (ePortfolio) på LMS-plattformen CANVAS kan fungere som et læringsfremmende verktøy for studenter og lærere i høyere musikkutdanning.

Prosjektet dreier seg om å ta i bruk en teknisk løsning for digitale mapper i CANVAS, invitere et utvalg lærere og studenter til å utforske hvordan bruk av digitale læringsmapper kan foregå i praksis, og å følge denne prosessen med et forskningsblikk slik at man utvikler kunnskap om de mulighetene, utfordringene og erfaringene lærere og studenter gjør seg med dette verktøyet i høyere musikkutdanning.

Den digitale mappen vil kunne tjene flere hovedformål for studenter og lærere. En digital læringsmappe vil gi studenten mulighet til å følge, vurdere og reflektere over sin kunstneriske utvikling og profil, og mappen kan dermed fungere stimulerende for studentens egenvurdering.

Fra lærerens perspektiv vil mappen kunne gi et rikere og mer helhetlig grunnlag for formativ vurdering, siden den kan synliggjøre studentens faglige arbeider i ulike utøvende, refleksive og teoretiske kontekster. For det andre vil mappen kunne gjøre kommunikasjon mellom lærere fra flere fag enklere og mer effektiv.

Prosjektet inneholder et vesentlig forskningselement, som bygger på tidligere forskning på formativ vurdering i musikkutdanning. Mappevurdering er i seg selv en hensiktsmessig vurderingsform i musikkutdanning (Elliott 1995), blant annet fordi det åpner for en vurdering av autentiske studentarbeider og formative tilbakemeldinger. Likevel er det ikke gitt hvordan lærere og studenter bør samarbeide for at digitale mapper skal fungere læringsfremmende, og heller ikke hvordan problemer kan skape hindringer for en effektiv bruk av digitale mapper som læringsverktøy i høyere musikkutdanning. Prosjektet vil utvikle kunnskap om dette.

Artikler relevante

Publisert: 24. jun. 2017 — Oppdatert: 21. feb. 2023