CREMAH står for Centre for Research in Music and Health og har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

Forside - I transitt.jpg
Bokmelding: I transitt

Tittelen på boka får meg til å tru at eg skal lese ei bok om musikk og barnevern, men eg forstår fort at dette også er ei bok om musikk og vern av barn.

Senterleder

karette.a.stensaeth.jpg

Karette Annie Stensæth

Førsteamanuensis

Musikkterapi