CREMAH står for Centre for Research in Music and Health og har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

Musikk som medisin forside
Invitasjon til artikkelbidrag: Musikk i pediatrien

CREMAH inviterer forskere og klinikere i de nordiske landene til å sende inn artikler til et spesialnummer om musikk i pediatrien. Dette vil være det første nummeret i det nye e-tidsskriftet Journal of Music, Health and Well-being.

Senterleder

karette.a.stensaeth.jpg

Karette Annie Stensæth

Førsteamanuensis

Musikkterapi