CREMAH står for Centre for Research in Music and Health og har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

Musikkterapi og demens Homeside foto Silje Måseide.jpg
Storsatsing på musikkterapiforskning og demens

Senter for forskning i musikk og helse ved Musikkhøgskolen deltar i det store EU-finansierte prosjektet HOMESIDE. Forskningsprosjektet tester effekt av hjemmebaserte musikk- og leseprogram for personer med demens og deres nærmeste.

Senterleder

karette.a.stensaeth.jpg

Karette Annie Stensæth

Professor

Musikkterapi