CREMAH står for Centre for Research in Music and Health og har som målsetting å utvikle ny kunnskap, forståelse, evidens og kritisk refleksjon gjennom forskning på musikk som helseressurs for mennesker og samfunn.

karette.a.stensaeth.jpg
Ny internasjonal bok frå Karette Stensæth

Karette Stensæth er ute med ei fersk bok der ho presenterer ein ny kreativ teori om musikalsk responsivitet.

Senterleder

karette.a.stensaeth.jpg

Karette Annie Stensæth

Førsteamanuensis

Musikkterapi