Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Det frie kan­di­dat­stu­di­et FRI­KA

En mann går ned en spiraltrapp omringet av hvit mur, bærende på en saksofon og et noteark.

Spiller du musikk som faller mellom etablerte sjangere? Eller kanskje du vil studere flere ulike disipliner, instrumenter eller sjangre? Om de andre studieretningene ikke passer helt inn i dine ønsker som student, kan FRIKA være noe for deg.

På FRIKA studiet får du muligheten til å kombinere innhold fra de øvrige studieprogrammene og på den måten legge et faglig solid grunnlag for studiet ditt på Musikkhøgskolen.

Du vil bli utfordret til å bygge opp kompetansen du ønsker og forme ditt eget studieløp. FRIKA legger opp til at du for eksempel kan studere både komposisjon og utøving eller en fordypning i flere hovedinstrumenter. Spiller du i sjangere som det ikke undervises i de andre programmene, kan du benytte FRIKA-studiet som en plattform for din musikkutdanning.

På FRIKA får du muligheten til å være med på å tilpasse ditt eget studium å benytte Musikkhøgskolens mangfoldige undervisningstilbud og faglige nettverk.

Etter endt studium vil du vil ha en unik musikkutdanning som kan være springbrettet videre ut i et mangfoldig musikkliv både nasjonalt og internasjonalt. Du vil ha lært mye om selvstendig arbeid og prosjektstyring.

Hvorfor Musikkhøgskolen? En annerledes utdanning

Tegning av en gjeng med studenter som spiller på ulike instrumenter.

Fagmiljøer

Artikler relevante

Konserter Kommende

Publisert: 13. mar. 2020 — Oppdatert: 16. des. 2021