musikkterapi trommer

Musikkterapi

Musikkterapi handler om bruk av musikk i samhandling med mennesker, for å øke deres livskvalitet og helse.

Å studere musikkterapi ved NMH

Musikkterapistudiet fokuserer på ferdigheter innenfor kommunikasjon og sosialt samspill. Musikalsk improvisasjon står sentralt, siden dette er et viktig redskap for å komme i kontakt med – og utvikle relasjonelle og kommunikative ferdigheter.

Studenter på masterprogrammet i musikkterapi improviserer og forteller om studiet.

Studietilbud

Norges musikkhøgskole tilbyr følgende studier i musikkterapi:

>Tilbake til toppen

Ansatte

Kontaktperson

tone.s.kvamme.jpg

Tone Kristine S Kvamme

Førsteamanuensis
Musikkterapi

Ansatte

Sortert alfabetisk.
 

imported-image

Bente Almås

Førstelektor
Musikkterapi
Lars Bonde

Lars Bonde

Professor
Musikkterapi
Are Brean

Are Brean

Førsteamanuensis
Musikkterapi
Ruth Eckhoff

Ruth Eckhoff

Universitetslektor
Musikkterapi
rita.s.frisk.jpg

Rita Strand Frisk

Universitetslektor
Musikkterapi
Arne Husjord

Arne Husjord

Universitetslektor
Musikkterapi
tone.s.kvamme.jpg

Tone Kristine S Kvamme

Førsteamanuensis
Musikkterapi
imported-image

Maria Elisabeth Bovin de Labbé

Universitetslektor
Musikkterapi
Venja Ruud Nilsen

Venja Ruud Nilsen

Universitetslektor
Musikkterapi
tom.naess.jpg

Tom Næss

Førsteamanuensis
Musikkterapi
Odd Riisnæs

Odd Riisnæs

Universitetslektor
Musikkterapi
even.ruud.jpg

Even Ruud

Professor
Musikkterapi
Hans Petter Solli

Hans Petter Solli

Førsteamanuensis
Musikkterapi
karette.a.stensaeth.jpg

Karette Annie Stensæth

Førsteamanuensis
Musikkterapi
gro.trondalen.jpg

Gro Trondalen

Professor
Musikkterapi

Stipendiater

Adrian Wangberg Drøsdal

Adrian Wangberg Drøsdal

Stipendiat
Musikkterapi
Ingelill Eide

Ingelill Eide

Stipendiat
Musikkterapi
imported-image

Kjersti Johansson

Stipendiat
Musikkterapi
merete.h.roaldsnes.jpg

Merete Hoel Roaldsnes

Stipendiat
Musikkterapi
Ingvild Stene

Ingvild Stene

Stipendiat
Musikkterapi

Timelærere skoleåret 2014/2015: Hans Petter Solli , Tone S. Kvamme, Are Brean, Arne Husjord, Guro Gravem Johansen, Venja Ruud Nilsen, Odd Risnes, Tito Guevara, Katrine Kirsebom.

>Tilbake til toppen

Forskning og utvikling

Musikkterapi er et fag i utvikling. Ved NMH har faget et sterkt forskningsmiljø med både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Musikkterapien utvikles stadig på nye arenaer i takt med samfunnets behov.

Senter for musikk og helse er forskningssenteret som samler musikkterapimiljøet ved NMH. Senteret skal primært drive med forskning og formidling. Formålet er å øke kunnskapen om sammenhenger mellom musikk og helse.

Aktuelle prosjekter

Borkenesprosjektet. Asylsøkere på asylmottaket i Borkenes inviteres til å delta på workshops og konserter i forbindelse med festspillene i Harstad. Masterstudenter fra utøvende studier og fra musikkterapistudiet leder workshopene.

Musikk i fengsel. Et tilbud til alle studenter ved NMH om å lage konserter og workshops og fremføre for og med innsatte i forskjellige fengsler. 

GRUV står for Glede, Rytme, Utvikling og Vekst. Tilrettelegging for fri bevegelse til musikk for barn opptil tre år i Røros kommunes barnehager.

Co-creation through tangible interaction and music. Mennesker med og uten omfattende funksjonshemminger skaper noe sammen ved bruk av interaktive musikkmøbler.

Musikere og helse. Tilrettelagt musikklytting som helseressurs for profesjonelle musikere og musikkstudenter. Metoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music (GIM) benyttes.

Flere prosjekter fra musikkterapimiljøet.

>Tilbake til toppen

Arbeidsliv

Musikkterapeuter arbeider innenfor en behandlingsretning som fokuserer på ressurser. Ved å ta utgangspunkt i klientens små eller store ressurser i det musikalske samspillet kan nye handlemuligheter utvikles.

Studentene utdannes til jobber innen helse og omsorg, kultur og undervisning. Musikkterapeuter jobber for eksempel innen:

  • Eldreomsorg
  • Sykehussektor
  • Rusomsorg
  • Psykisk helsevern
  • Fengselsomsorg
  • Spesialpedagogikk
  • Voksenopplæring

>Tilbake til toppen