studentene rapper.jpg

Musikkpedagogikk

Faget musikkpedagogikk handler om refleksjon og praksis rundt musikkundervisning på ulike nivåer.

Lærerne i musikkpedagogikkmiljøet er også forskere som stadig utvikler ny kunnskap om dette vide fagfeltet. Eksempler på forskningsprosjekter er musikkundervisning, gruppeundervisning, musikkpedagogisk teori og filosofi og øving. I tillegg utvikler fagmiljøet lærebøker til bruk i både høyere musikkutdanning og til ulike undervisningssituasjoner.

Utdanningsmuligheter

Musikkhøgskolen tilbyr

Jobbmuligheter

  • Instrumentalpedagog i kulturskole, videregående skole og i det frivillige musikklivet
  • Dirigent og ensembleleder
  • Musikklærer i grunnskolen
  • Tidligere studenter innehar ulike posisjoner i musikklivet, som kulturskolerektorer, i administrative stillinger i musikklivet, musikkprodusenter for skolekonserter og den kulturelle skolesekken, lærere og forskere innen musikkpedagogikk og fagdidaktikk på høgskoler og universiteter
  • Tidligere studenter arbeider også som utøvende musikere som solister, kammermusikere, i profesjonelle orkester, korps og kor, som studiomusikere og i diverse band og jazzensembler.

Praksis

Undervisningen i de musikkpedagogiske emnene er tett knyttet opp til ulike praksisarenaer der studentene får utforsket og utfordret rollene som musikkpedagog og utøver.

Studentene har instrumentalpraksis med elever på sitt eget instrument. Dette foregår på kulturskoler i Oslo og omegn, samt i videregående skole. Dette gir bred innsikt i hvordan det er å jobbe som instrumentallærer. I ensemblepraksis får studentene erfaring med å undervise i større grupper og kan velge mellom spesialisering i kor, korps, band, strykeorkester eller sammensatt ensemble.  

Alle studenter som tar kandidatstudiet i musikkpedagogikk eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har også praksis på grunnskolen, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. De følger da en skoleklasse over en lengre periode, noe som gir ukentlig innsikt i hvordan det er å jobbe som musikklærer i skolen.

I tillegg opplever bachelorstudentene praksis utenfor norsk kontekst, for eksempel ved deltakelse i musikkprosjektet i flyktningleire og skoler i Midtøsten (Libanon og Jordan).

 

Studenter og ansatte fra fagmiljøet i musikkpedagogikk driver musikkprosjekt i en flyktningleir og skoler i Libanon.

Internasjonalt forskningsmiljø

Lærerne i musikkpedagogikk er aktive forskere og driver utviklingsarbeid på det musikkpedagogiske fagområdet. Musikkpedagogikkmiljøet er et sterkt fagmiljø også internasjonalt, og flere av lærerne er aktive i internasjonale nettverk, som International Society for Music Education og Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning.

I tillegg til å utgi bøker og artikler har fagmiljøet innflytelse i blant annet utvikling av fagplaner i musikk og deltakelse i ulike råd og utvalg.

Det er for tiden fem stipendiater tilknyttet fagmiljøet.

Senter for utdanningsforskning (CERM)

Musikkpedagogikkmiljøet på NMH har et eget forskningssenter, CERM (Center of Educational Research in Music). Les mer om prosjekter og forskere.

Kontaktperson

brit.a.danielsen.jpg

Brit Ågot Brøske

Førstelektor

Fagdidaktikk

Ansatte

Sortert alfabetisk etter etternavn

Musikkpedagogikk

imported-image

Bjørg Julsrud Bjøntegaard

Førsteamanuensis

Instrumentaldidaktikk

imported-image

Philip Anders Dammen

Førsteamanuensis

Pedagogikk

brit.a.danielsen.jpg

Brit Ågot Brøske

Førstelektor

Fagdidaktikk

ingrid.m.hanken.jpg

Ingrid Maria Hanken

Professor emeritus

Pedagogikk

imported-image

Geir Johansen

Professor Emeritus

Musikkpedagogikk

imported-image

Guro Gravem Johansen

Førsteamanuensis

Didaktikk, Jazz-gehørtrening

signe.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikk

sidsel.karlsen.jpg

Sidsel Karlsen

Professor

Musikkpedagogikk

imported-image

Kristin Kjølberg

Førsteamanuensis

Instrumentaldidaktikk, Sang

imported-image

Siw Graabræk Nielsen

Professor

Musikkpedagogikk

imported-image

Gjertrud Pedersen

Førsteamanuensis

Musikkhistorie

vegar.storsve.jpg

Vegar Richter Storsve

Førstelektor

Didaktikk

oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

imported-image

John Vinge

Førsteamanuensis

Musikkpedagogikk

inger.a.westby.jpg

Inger Anne Westby

Dosent

Didaktikk

Endre Lindstøl

Endre Lindstøl

Universitetslektor

Musikkpedagogikk

Stipendiater

Magnar Fjørtoft Engen

Magnar Fjørtoft Engen

Stipendiat

Musikkpedagogikk

ingrid.m.hanken.jpg

Ingrid Maria Hanken

Professor emeritus

Pedagogikk

Veronica Ski-Berg

Veronica Ski-Berg

Stipendiat

Musikkpedagogikk

ville.langfeldt.jpg

Ville Langfeldt

Stipendiat

Musikkpedagogikk

Mari Ystanes Fjeldstad

Mari Ystanes Fjeldstad

Stipendiat

Musikkpedagogikk

Kim Boeskov

Kim Boeskov

Stipendiat

Musikkpedagogikk

imported-image

Laura Dobrowen

Stipendiat

Musikkpedagogikk

Ensemble -og instrumentaldidaktikk og praksis

Sortert alfabetisk etter etternavn

imported-image

Sissel Dørum

Førsteamanuensis

Fløyte

imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis

Slagverk

Henning Waaler Kemp

Henning Waaler Kemp

Høgsk-/øvingslærer

Didaktikk

Andreas Lønmo Knudsrød

Andreas Lønmo Knudsrød

Universitetslektor

Instrumentaldidaktikk

imported-image

Håkon Kvidal

Førstelektor

Musikkteknologi

Helge Lien

Helge Lien

Førsteamanuensis

Jazz-piano

Kristina Elisabet Olhans

Kristina Elisabet Olhans

Universitetslektor

Ensembledidaktikk

vivianne.j.sydnes.jpg

Vivianne Sydnes

Professor

Korledelse

Jonas Kilmork Vemøy

Jonas Kilmork Vemøy

Universitetslektor

Instrumentaldidaktikk

imported-image

Cathrine Winnes

Universitetslektor

Dirigering