jazz undervisning avlang

Musikkpedagogikk

Faget musikkpedagogikk handler om refleksjon og praksis rundt musikkundervisning på ulike nivåer.

Lærerne i musikkpedagogikkmiljøet er også forskere som stadig utvikler ny kunnskap om dette vide fagfeltet. Eksempler på forskningsprosjekter er musikkundervisning, gruppeundervisning, musikkpedagogisk teori og filosofi og øving. I tillegg utvikler fagmiljøet lærebøker til bruk i både høyere musikkutdanning og til ulike undervisningssituasjoner.

Utdanningsmuligheter

Musikkhøgskolen tilbyr

Jobbmuligheter

  • Instrumentalpedagog i kulturskole, videregående skole og i det frivillige musikklivet
  • Dirigent og ensembleleder
  • Musikklærer i grunnskolen
  • Tidligere studenter innehar ulike posisjoner i musikklivet, som kulturskolerektorer, i administrative stillinger i musikklivet, musikkprodusenter for skolekonserter og den kulturelle skolesekken, lærere og forskere innen musikkpedagogikk og fagdidaktikk på høgskoler og universiteter
  • Tidligere studenter arbeider også som utøvende musikere som solister, kammermusikere, i profesjonelle orkester, korps og kor, som studiomusikere og i diverse band og jazzensembler.

Praksis

Undervisningen i de musikkpedagogiske emnene er tett knyttet opp til ulike praksisarenaer der studentene får utforsket og utfordret rollene som musikkpedagog og utøver.

Studentene har instrumentalpraksis med elever på sitt eget instrument. Dette foregår ukentlig i NMHs egen øvingsskole, på kulturskoler i Oslo og omegn, samt i videregående skole. Dette gir bred innsikt i hvordan det er å jobbe som instrumentallærer. I ensemblepraksis får studentene erfaring med å undervise i større grupper og kan velge mellom spesialisering i kor, korps, band, strykeorkester eller sammensatt ensemble.  

Alle studenter som tar kandidatstudiet i musikkpedagogikk eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har også praksis på grunnskolen, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. De følger da en skoleklasse over en lengre periode, noe som gir ukentlig innsikt i hvordan det er å jobbe som musikklærer i skolen.

I tillegg opplever bachelorstudentene praksis utenfor norsk kontekst, for eksempel ved deltakelse i musikkprosjektet i flyktningleire og skoler i Midtøsten (Libanon og Jordan).

 

Studenter og ansatte fra fagmiljøet i musikkpedagogikk driver musikkprosjekt i en flyktningleir og skoler i Libanon.

Internasjonalt forskningsmiljø

Lærerne i musikkpedagogikk er aktive forskere og driver utviklingsarbeid på det musikkpedagogiske fagområdet. Musikkpedagogikkmiljøet er et sterkt fagmiljø også internasjonalt, og flere av lærerne er aktive i internasjonale nettverk, som International Society for Music Education og Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning.

I tillegg til å utgi bøker og artikler har fagmiljøet innflytelse i blant annet utvikling av fagplaner i musikk og deltakelse i ulike råd og utvalg.

Det er for tiden fem stipendiater tilknyttet fagmiljøet.

Senter for utdanningsforskning (CERM)

Musikkpedagogikkmiljøet på NMH har et eget forskningssenter, CERM (Center of Educational Research in Music). Les mer om prosjekter og forskere.

Kontaktperson

imported-image

Kristin Kjølberg

Førsteamanuensis
Instrumentaldidaktikk, Sang

Ansatte

Sortert alfabetisk etter etternavn

Musikkpedagogikk

imported-image

Bjørg Julsrud Bjøntegaard

Viserektor, leder av studieutvalget
Instrumentaldidaktikk
imported-image

Philip Anders Dammen

Førsteamanuensis
Pedagogikk
brit.a.danielsen.jpg

Brit Ågot Brøske

Førstelektor
Fagdidaktikk
ingrid.m.hanken.jpg

Ingrid Maria Hanken

Professor
Pedagogikk
imported-image

Geir Johansen

Professor
Musikkpedagogikk
imported-image

Guro Gravem Johansen

Førsteamanuensis
Didaktikk, Jazz-gehørtrening
signe.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent
Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikk
imported-image

Kristin Kjølberg

Førsteamanuensis
Instrumentaldidaktikk, Sang
imported-image

Siw Graabræk Nielsen

Professor
Musikkpedagogikk
imported-image

Gjertrud Pedersen

Førsteamanuensis
Musikkhistorie
imported-image

Aslaug Louise Slette

Førsteamanuensis
Instrumentaldidaktikk
vegar.storsve.jpg

Vegar Richter Storsve

Førstelektor
Didaktikk
oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor
Musikkpedagogikk
imported-image

John Vinge

Førsteamanuensis
Musikkpedagogikk
inger.a.westby.jpg

Inger Anne Westby

Førstelektor
Didaktikk

Stipendiater

Magnar Fjørtoft Engen

Magnar Fjørtoft Engen

Stipendiat
Musikkpedagogikk
imported-image

Johannes Lunde Hatfield

Forsker
Musikkpedagogikk
imported-image

Anne Jordhus-Lier

Stipendiat
Musikkpedagogikk
ellen.m.stabell.jpg

Ellen Mikalsen Stabell

Rådgiver
Musikkpedagogikk

Ensemble -og instrumentaldidaktikk og praksis

Sortert alfabetisk etter etternavn

imported-image

Sissel Dørum

Førsteamanuensis
Fløyte
Anne-Sofie Halvorsen

Anne-Sofie Halvorsen

Universitetslektor
Klarinett (talentutvikling)
imported-image

Kjell Tore Innervik

Førsteamanuensis
Slagverk
Henning Waaler Kemp

Henning Waaler Kemp

Høgsk-/øvingslærer
Didaktikk
Andreas Lønmo Knudsrød

Andreas Lønmo Knudsrød

Universitetslektor
Instrumentaldidaktikk
imported-image

Håkon Kvidal

Førstelektor
Musikkteknologi
Helge Lien

Helge Lien

Førsteamanuensis
Jazz-piano
Kristina Elisabet Olhans

Kristina Elisabet Olhans

Universitetslektor
Ensembledidaktikk
Mari Skeie Ljones

Mari Skeie Ljones

Universitetslektor
Instrumentaldidaktikk
vivianne.j.sydnes.jpg

Vivianne Sydnes

Professor
Korledelse
Jonas Kilmork Vemøy

Jonas Kilmork Vemøy

Universitetslektor
Instrumentaldidaktikk
imported-image

Cathrine Winnes

Universitetslektor
Dirigering