studentene rapper.jpg

Musikkpedagogikk

Faget musikkpedagogikk handler om refleksjon og praksis rundt musikkundervisning på ulike nivåer.

Lærerne i musikkpedagogikkmiljøet er også forskere som stadig utvikler ny kunnskap om dette vide fagfeltet. Eksempler på forskningsprosjekter er musikkundervisning, gruppeundervisning, musikkpedagogisk teori og filosofi og øving. I tillegg utvikler fagmiljøet lærebøker til bruk i både høyere musikkutdanning og til ulike undervisningssituasjoner.

Utdanningsmuligheter

Musikkhøgskolen tilbyr

Jobbmuligheter

  • Instrumentalpedagog i kulturskole, videregående skole og i det frivillige musikklivet
  • Dirigent og ensembleleder
  • Musikklærer i grunnskolen
  • Tidligere studenter innehar ulike posisjoner i musikklivet, som kulturskolerektorer, i administrative stillinger i musikklivet, musikkprodusenter for skolekonserter og den kulturelle skolesekken, lærere og forskere innen musikkpedagogikk og fagdidaktikk på høgskoler og universiteter
  • Tidligere studenter arbeider også som utøvende musikere som solister, kammermusikere, i profesjonelle orkester, korps og kor, som studiomusikere og i diverse band og jazzensembler.

Praksis

Undervisningen i de musikkpedagogiske emnene er tett knyttet opp til ulike praksisarenaer der studentene får utforsket og utfordret rollene som musikkpedagog og utøver.

Studentene har instrumentalpraksis med elever på sitt eget instrument. Dette foregår på kulturskoler i Oslo og omegn, samt i videregående skole. Dette gir bred innsikt i hvordan det er å jobbe som instrumentallærer. I ensemblepraksis får studentene erfaring med å undervise i større grupper og kan velge mellom spesialisering i kor, korps, band, strykeorkester eller sammensatt ensemble.  

Alle studenter som tar kandidatstudiet i musikkpedagogikk eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har også praksis på grunnskolen, både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. De følger da en skoleklasse over en lengre periode, noe som gir ukentlig innsikt i hvordan det er å jobbe som musikklærer i skolen.

I tillegg opplever bachelorstudentene praksis utenfor norsk kontekst, for eksempel ved deltakelse i musikkprosjektet i flyktningleire og skoler i Midtøsten (Libanon og Jordan).

 

Studenter og ansatte fra fagmiljøet i musikkpedagogikk driver musikkprosjekt i en flyktningleir og skoler i Libanon.

Internasjonalt forskningsmiljø

Lærerne i musikkpedagogikk er aktive forskere og driver utviklingsarbeid på det musikkpedagogiske fagområdet. Musikkpedagogikkmiljøet er et sterkt fagmiljø også internasjonalt, og flere av lærerne er aktive i internasjonale nettverk, som International Society for Music Education og Nordisk nettverk for musikkpedagogisk forskning.

I tillegg til å utgi bøker og artikler har fagmiljøet innflytelse i blant annet utvikling av fagplaner i musikk og deltakelse i ulike råd og utvalg.

Det er for tiden fem stipendiater tilknyttet fagmiljøet.

Senter for utdanningsforskning (CERM)

Musikkpedagogikkmiljøet på NMH har et eget forskningssenter, CERM (Center of Educational Research in Music). Les mer om prosjekter og forskere.

Ansatte

Sortert alfabetisk etter etternavn

vegar.storsve.jpg

Vegar Richter Storsve

Førstelektor

Didaktikk

oivind.r.varkoy.jpg

Øivind Varkøy

Professor

Musikkpedagogikk

inger.a.westby.jpg

Inger Anne Westby

Dosent

Didaktikk

brit.a.broske.jpg

Brit Ågot Brøske

Førstelektor

Fagdidaktikk

imported-image

Jon Helge Sætre

Førsteamanuensis / leder for CEMPE

Musikkpedagogikk

Magnar Fjørtoft Engen

Magnar Fjørtoft Engen

Stipendiat

Musikkpedagogikk

imported-image

Philip Anders Dammen

Førsteamanuensis

Pedagogikk

ingrid.m.hanken.jpg

Ingrid Maria Hanken

Professor emeritus

Pedagogikk

imported-image

Geir Johansen

Professor Emeritus

Musikkpedagogikk

signe.kalsnes.jpg

Signe Kalsnes

Dosent

Musikkformidling, Musikkpedagogikk, Pedagogikk

Henning Waaler Kemp

Henning Waaler Kemp

Høgsk-/øvingslærer

Didaktikk

Andreas Lønmo Knudsrød

Andreas Lønmo Knudsrød

Universitetslektor

Instrumentaldidaktikk

Jonas Kilmork Vemøy

Jonas Kilmork Vemøy

Universitetslektor

Instrumentaldidaktikk

imported-image

John Vinge

Førsteamanuensis

Musikkpedagogikk

imported-image

Bjørg Julsrud Bjøntegaard

Førsteamanuensis

Instrumentaldidaktikk

imported-image

Siw Graabræk Nielsen

Professor

Musikkpedagogikk

imported-image

Anne Jordhus-Lier

Universitetslektor

Musikkpedagogikk

Veronica Ski-Berg

Veronica Ski-Berg

Stipendiat

Musikkpedagogikk

ville.langfeldt.jpg

Ville Langfeldt

Stipendiat

Musikkpedagogikk

imported-image

Bendik Fredriksen

Universitetslektor

Musikkpedagogikk

imported-image

Mari Ystanes Fjeldstad

Stipendiat

Musikkpedagogikk

Anne-Berit Bølgen Halvorsen

Anne-Berit Bølgen Halvorsen

Universitetslektor

Instrumentaldidaktikk

Kim Boeskov

Kim Boeskov

Stipendiat

Musikkpedagogikk

Sigrid Røyseng

Sigrid Røyseng

Professor

Kultursosiologi

imported-image

Laura Dobrowen

Stipendiat

Musikkpedagogikk

bjornar.utne-reitan.jpeg

Bjørnar Utne-Reitan

Stipendiat

Musikkpedagogikk

Ole Fredrik Norbye

Ole Fredrik Norbye

Høgskolelærer/øvings

Instrumentaldidaktikk

imported-image

Harald Jørgensen

Professor Emeritus

Pedagogikk

Endre Lindstøl

Endre Lindstøl

Universitetslektor

Musikkpedagogikk

sidsel.karlsen.jpg

Sidsel Karlsen

Professor

Musikkpedagogikk

Guro von Germeten

Guro von Germeten

Stipendiat

Musikkpedagogikk